Att hyra häst är ett jättebra sätt att börja lära känna hästen. Kanske trivs du så bra med den att du senare vill köpa den.

Kontrakt: Vid uthyrning skrivs alltid ett bindande kontrakt mellan oss och Dig som hyrestagaren som gäller under en bestämd tidsperiod. (se perioderna nedan). Hyrperioderna är sedan riktlinjer men givetvis kan vi alltid diskutera fram alternativa perioder som passar dig som hyrestagare.

Försäkring: Hyrestagaren står för veterinärvårdsförsäkring under hyrestiden. Kostnaden för detta är ca 150 kr/månad och då är även du som hyrestagare skyddad. Vi samarbetar med Sveland Djuförsäkringar och hjälper gärna till vid tecknande av försäkring. Vi står för livvärdesförsäkring av hästen under hyrestiden.

Hyrespriser:
STORHÄST/D/C-PONNYER: Sommar: 8500 kr, Vinter: 10 000 kr, Helår 14000 kr.
B-PONNY/SHETLAND: Sommar: 7000 kr, Vinter: 8500 kr, Helår: 12000 kr.

Utrustning: Utrustning ingår för dem som hyr privat. Ridskolor och andra verksamheter står själva för hästens utrustning.

Hästar:  Numera presenterar vi de hästar vi har till salu och uthyrning på Facebook och Instagram. Följ oss gärna där.
https://www.facebook.com/StallRoempke/
https://www.instagram.com/stallroempke/

Om problem skulle uppstå under hyrestiden så kan det finnas möjlighet att byta till en annan häst.

Köp: Det finns även möjlighet att köpa hästarna till ett fast pris som skrivs in i hyreskontraktet. Vid köp inom en månad från första hyresdagen, dras hyresbeloppet av från köpeskillingen.

Vid köp inom halva hyrestiden dras halva hyresbeloppet av från köpeskillingen.