https://www.facebook.com/StallRoempke/

https://www.instagram.com/stallroempke/

Vi har numera bara ett fåtal hästar till salu varje år och de annonseras alltid via våra sociala medier. De senaste åren har priser på hästar, priset på transporter och eurokursen gått upp avsevärt vilket tyvärr gjort att det inte är lönsamt att importera hästar i samma utsträckning som vi tidigare gjort.